Книги и главы книг

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 142
 • Item
  Микропроцессорлық құралдар және басқару жүйелері
  (С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 2022) Саринова, А.Ж.; Мануковский, А.В.
  Оқу құралы «Микропроцессорлық құралдар және басқару жүйелері» ұйымды зерттеуге және микроконтроллерлер негізінде микроконтроллерлер дизайнының ерекшеліктеріне және шығарылған жерді өндірудің 8 және 32-мен десандтық дамуының және оларды дамытудың практикалық дамуына арналған. Зертханалық жұмыстар «LSMK-51» зертханалық стендтері және «Bascom-8051» интеграцияланған даму ортасы (IDE), сонымен қатар ARM Cortex STM32 отбасының микроконтроллерлері қолданылады. Оқу жөніндегі нұсқаулық микропроцессорлық және басқару жүйелерінің негіздерін анықтайды. Материалды көптеген мысалдар мен міндеттер, сондай-ақ зертханалық және практикалық жұмыстармен суреттелген. Оқу құралы университеттердің техникалық мамандықтары бойынша студенттерге, сонымен қатар оқу құралына қызығушылық танытатын микропроцессорлық жүйелерді жасаушылар үшін ұсынылады.
 • Item
  Программирование на языке C#
  (КАТУ им. С.Сейфуллина, 2022) Третьякова, Т.И.; Саринова, А.Ж.
  В учебном пособии «Программирование на языке С#» рассмотрены теоретические и практические основы программирования в объектно-ориентированной среде программирования MS Visual Studio C#. Также представлена работа одномерных и двумерных массивов в консольном и компонентом режиме, работа с функциями и структурами. Данное издание предназначено для студентов специальностей «Информационные системы», «Вычислительная техника и программное обеспечение». Для проверки обучающихся подготовлены лабораторные и тестовые задания.
 • Item
  Талшықты-оптикалық жүйелер және датчиктер
  (С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 2022) Мехтиев, А.Д.; Сериков, Т.Ғ.
  Монографияда талшықты-оптикалық жүйелер мен датчиктерді дамыту үшін маңызды жаңа материалдар мен ғылыми негізделген мәліметтер бар. Монографияда әртүрлі физикалық шамаларды өлшеу үшін қолданылатын талшықты-оптикалық жүйелер датчиктерді әрекет ету принципі туралы мәліметтер келтірілген. Жұмыста талшықты- оптикалық датчиктердің дамуы мен қазіргі жағдайы, сондай-ақ талшықты-оптикалық датчиктер негізінде отандық ақпараттық-өлшеу жүйелерін құруға бағытталған зерттеулердің негізгі нәтижелері егжей- тегжейлі қарастырылған. Монография материалында датчик ретінде бір модты және көп модты оптикалық талшықтарды қолдану саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Практикалық бөлім әртүрлі салаларға арналған жаңа типтегі талшықты-оптикалық датчиктер мен ақпараттық-өлшеу жүйелерінің жаңа түрін құру саласындағы ерекше әзірлемелермен ұсынылған. Монография «Автоматтандыру және басқару» және «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандықтарының магистранттары үшін пайдалы болуы мүмкін.
 • Item
  Су астындағы толқынды электр станцияның конструкциясын әзірлеу және параметрлерін зерттеу
  (С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 2021) Исаева, Ж.Р.; Шоланов, К.С.
  Параллельді манипулятордың базасындағы жаңа су астындағы қалтқылы толқындық электр станциясын әзірлеу, автоматтандыруға және массалық өзгерістеріне басқаруға арналған конструкциясын зерттеуге ұсынылып отқан монографиясы. Ұсынылып отқан монографиядағы ғылыми нәтижелер, теориялық және практикалық зерттеулер «Автоматтандыру және басқару», «Электр энергетикасы» және «Жылу энергетикасы» мамандықтар бойынша бакалариат, магистратура және докторантура дәрежелерге пәндердің оқу жоспарына сәйкес қолдануға болады.
 • Item
  Жылу электр станцияларының қосалқы жабдықтары
  (С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 2022) Достияров, А.М.; Тютебаева, Г.М.; Саракешова, Н.Н.
  Оқу-әдістемелік құралда жылу электр станцияларының қосалқыжабдықтарына қатысты мәселелер кешені қарастырылған. Регенеративтіжәне желілік жылытқыштар, деаэраторлар, буландырғыштар, құбырлар,сорғылар бойынша материалдар келтірілген. Газ-ауа жолының схемасысипатталған, қыздырғыштарды таңдау туралы ақпарат беріледі, тартумашиналарының, күл жинағыштардың, газ-ауа құбырларының, сыртқыгаз құбырларының және түтін құбырларының конструкциялықерекшеліктері мен жұмыс режимдері көрсетілген. Берілген материалиллюстрациялармен қоса беріледі.Оқулықта негізгі мазмұны ЖЭС-тің қосалқы жабдықтарын таңдаужәне есептеу әдістерін әзірлеу болып табылатын тапсырмалар тізбесі: бутурбиналарын регенерациялау жүйесіне арналған жылытқыштар,желілік жылытқыштар, деаэраторлар, буландырғыштар, газ тазартужүйелеріне арналған жабдықтар, қазандық және қыздырғышқондырғысы, оттықтар, сорғы жабдықтары.Әдістемелік нұсқау 5В071700 – «Жылу энергетика»мамандығының барлық оқу нысандарының бакалаврларына арналған.Пәнді тереңірек меңгеру үшін соңында ұсынылатын әдебиеттер тізіміберілген.