Жылу электр станцияларының қосалқы жабдықтары

Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Достияров, А.М.
Тютебаева, Г.М.
Саракешова, Н.Н.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Abstract
Оқу-әдістемелік құралда жылу электр станцияларының қосалқыжабдықтарына қатысты мәселелер кешені қарастырылған. Регенеративтіжәне желілік жылытқыштар, деаэраторлар, буландырғыштар, құбырлар,сорғылар бойынша материалдар келтірілген. Газ-ауа жолының схемасысипатталған, қыздырғыштарды таңдау туралы ақпарат беріледі, тартумашиналарының, күл жинағыштардың, газ-ауа құбырларының, сыртқыгаз құбырларының және түтін құбырларының конструкциялықерекшеліктері мен жұмыс режимдері көрсетілген. Берілген материалиллюстрациялармен қоса беріледі.Оқулықта негізгі мазмұны ЖЭС-тің қосалқы жабдықтарын таңдаужәне есептеу әдістерін әзірлеу болып табылатын тапсырмалар тізбесі: бутурбиналарын регенерациялау жүйесіне арналған жылытқыштар,желілік жылытқыштар, деаэраторлар, буландырғыштар, газ тазартужүйелеріне арналған жабдықтар, қазандық және қыздырғышқондырғысы, оттықтар, сорғы жабдықтары.Әдістемелік нұсқау 5В071700 – «Жылу энергетика»мамандығының барлық оқу нысандарының бакалаврларына арналған.Пәнді тереңірек меңгеру үшін соңында ұсынылатын әдебиеттер тізіміберілген.
Description
Keywords
жылу электр станциясы, электр генераторы, күшейткіш сорғы, конденсатор
Citation