Книги и главы книг

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 58
 • Item
  «Көлік технологияларына арналған үштілді сөздік»
  (С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 2022) Сагиндыкова, А.С.
  "Көлік, көлік техникасы және технологиялары", "Аграрлық техника және технология" және "Агроинженерия"мамандықтарына арналған көлік технологиялары бойынша ағылшын - қазақ - орыс сөздігі. Жоғары оқу орындарының бакалаврларына арналған. Техникалық ғылымдар саласындағы мамандар үшін де қызығушылық тудыруы мүмкін.
 • Item
  Подготовка студентов к выполнению президентских тестов физической подготовленности
  (С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 2022) Батиров, Ф.А.; Туленова, Х.Б.; Демеуов, Т.К.
  Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с программой по дисциплине «Физическая культура» для высших учебных заведений, где рассматриваются вопросы методика обучения, техника выполнения и примерные планы тренировок Президентских тестов и подготовки к соревнованиям которые включены в рабочую программу кафедры физического воспитания. Учебно-методическое пособие рекомендовано студентам, магистрантам, преподавателям, а также инструкторам - методистам.
 • Item
  Сборник упражнений по русскому языку
  (С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 2022) Ахметова, Б.З.
  Учебное пособие создано на основе Типовой учебной программы по дисциплине «Русский язык» для всех образовательных программ. Предлагаем систему заданий для самостоятельной работы студентов, направленных на формирование связной речи (устной и письменной, монологической и диалогической) на русском языке у будущих специалистов.
 • Item
  Қазақстандағы ұлтшылдыққа қарсы күрес тарихы (1945-1956 жж).
  (С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 2022) Коскеева, А.М.
  Оқу құралы ХХ ғасырдың 1945-1956 жылдар аралығында «ұлтшылдыққа» айыпталған ұлт зиялыларының тағдырларын зерделеуге арналған. Өзіндік ерекшеліктері мол тарих, әдебиет, баспасөз, өнер, ғылым қайраткерлерінің қызметі мүмкіндігінше жүйелі, объективті тұрғыдан сараланған. Оқу құралында қуғын-сүргіннің үшінші толқынына ұшыраған кеңестік қазақ зиялыларының қиын тағдыры нақты деректер негізінде сипатталған. ХХ ғасырдың 40-50 жылдарындағы өресі биік тұлғалардың тағдырын, сол жылдардағы идеологиялық күрес мәселесін зерттеу – қазақ халқының тарихын, мәдениетін және өнерін зерттеуге ұмтылысының соқпақты жылдарын тереңірек танып-білуге мүмкіндік береді. Сондықтан аталмыш оқу құралы халқымыздың тарихын білгісі келетін барша қауымға қажетті, сондай-ақ болашақ ұрпақты тәрбиелеуде атқаратын маңызы зор деп ойлаймыз. Еңбек жоғары оқу орындары мен колледж студенттері және кеңестік кезеңде өмір сүрген зиялылар тарихын білгісі келетін көпшілік қауымға арналған.
 • Item
  Русский язык
  (Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, 2021) Токсеитова, Р.О.; Кукенова, Г.А.; Омарова, Г.Т.
  Учебное пособие составлено в соответствии с типовой программой по русскому языку цикла общеобразовательных дисциплин, утвержденной приказом МО от 31 октября 2018 года № 603 по направлениям бакалавриат. и содержит теоретические материалы, упражнения, тексты с лексикограмматическими заданиями, контрольные вопросы для закрепления усвоенного материала.