Микроорганизмдер биотехнологиясы

Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Кухар, Е.В.
Ахметов, А.Н.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Abstract
Оқу құралы автордың микробиологиялық биотехнологиясаласындағы өзіндік зерттеу жұмыстарын пайымдау және әдебиет көздеріне саралау жүргізу жұмыстарының жинағы ретінде ұсынылған. Еңбектің кіріспе бөлімінде биотехнологияның даму тарихы мен оның алғышарттары, даму келешегі мен мәселелеріне көңіл бөлінген. Бірінші бөлімде микроорганизмдер биотехнологиясы нысандарына, оның шикізаттық базасына, штамм-продуценттерге сипаттама беріледі, өнеркәсіптік биотехнология принциптері мен әдістері ашылып кӛрсетіледі. Оқу құралының екінші бөлімінде мақсаттық өнімдердің микробтық синтезделуінің нақты технологиялары ашылып көрсетілген, мұнда микробтық биомасса, біріншілік және екіншілік метаболиттер алынуы сипатталады. Еңбектің қорытынды бөлімінде қорытындылар мен пайымдаулар жасалып, студенттердің білім алуына қажетті материалдар келтірілген. Әрбір бөлім бақылау сұрақтары, қажетті әдебиет тізімі түрінде аяқталып отырады. Келтірілген материалдарға қатысты тесттік тапсырмалар бар
Description
Оқу қҧралы жоғары оқу орыны 5В070100 – Биотехнология мамандығы оқытушылары мен студенттеріне, магистранттарына, докторанттарына, осы сала мамандарына арналған.
Keywords
вирустар, пробиотиктер өндірісі, антибиотиктер өндірісі, микробиологиялық синтез, ветеринариялық препараттар өндірісі, биологиялық консервациялау
Citation