Сығымдағыштар және жылу қозғалтқыштар

Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Достияров, А.М.
Баубеков, Қ.Т.
Картжанов, Н.Р.
Айтмагамбетова, М.Б.
Махамбет, Ж.М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Abstract
Оқу құралында сығымдағыштардың, жылу қозғалтқыштардың және барлық насостардың негізгі сипаттамасы мен классификациясы сипатталған. Оқу құралында бу және газ қозғалтқыштары, сонымен қоса іштен жану қозғалтқышының мәліметтері берілген. Осы оқу құралы «Сығымдағыштар және жылу қозғалтқыштар» пәні бойынша типті бағдарламаға сәйкес жазылған. Оқу құралының соңында ҚР БҒМ бойынша ОПСБ (Оқу пәндерінің сыртқы бағалауы) үшін тест сұрақтары келтірілген. Осы оқу құралы үлкен құндылыққа ие, себебі ҚР БҒМ бойынша 2015 жылы ОПСБ өткізуде 5В071700 «Жылуэнергетика» мамандығы үшін «Сығымдағыштар және жылу қозғалтқыштар» курсы бойынша сұрақтар қосылған. Оқу құралы 5В071700 «Жылуэнергетика», 6М071700 «Жылуэнергетика» және 6D071700 «Жылуэнергетика» мамандығы бойынша оқитын бакалаврлар, магистранттар және докторанттар үшін арналған.
Description
Keywords
компрессорлар, бу турбиналары, газ турбиналар, насостар, вентиляторлар
Citation