CUPCARBON бағдарламалық эмуляторында желілерді модельдеу

Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Толегенова, А.С.
Хамзина, Б.Е.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Abstract
Оқу-әдістемелік құралында телекоммуникациялық жүйелерді имитациялаудың қуатты инструменті болып табылатын CupCarbon бағдарламалық пакеті негізінде сымсыз сенсорлық желілерді жобалау және модельдеу негіздері мен мысалдары келтірілген. «Сup carbon бағдарламалық эмуляторында желілерді модельдеу» оқуәдіcтемелік құрaлы келеcі білім беру бaғдaрлaмaлaры бойыншa 6В062 – «Телекоммуникaциялық желілер мен жүйелер», «Рaдиотехникa және электроникa» және 7М062 – «Мультиcервиcтік телекоммуникaциялық технологиялaр», «Рaдиоэлектрондық технологиялaр мен жүйелер» білім aлушылaрғa aрнaлғaн.
Description
Keywords
телекоммуникациялық жүйелерді модельдеу, CupCarbon-да модельдеу негіздері
Citation