Қоршаған орта ластануының биоиндикациясы

Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Айдарханова, Г.С.
Кобланова, С.А.
Ахаева, А.А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Abstract
Оқу құралында қоршаған ортаның биологиялық индикациясының теориялық негіздері қарастырылған. Туындыгерлер Қазақстан, ТМД және шет елдердің қоршаған орта мәселелерін шешудегі биоиндикация және биотестілеудің қазіргі әдістемелерін келтірген. Атмосфералық ауа, су және топырақ ластануының биоиндикациясы ретінде өсімдіктер, жануарлар және микроағзаларды қолдану сұрақтары қарастырылып сипаттама берілген.
Description
Осы оқу құралы жоғары оқу орындарының биология-экология бағытында оқитын студенттерге, табиғатты пайдалану, қоршаған ортаны қорғау, экология саласындағы мамандарға: экотоксикологтар, гидробиологтар, гидрохимиктер, ихтиологтар, зоологтар, альгологтар, гидроботаниктерт.б. арналған.
Keywords
биоиндикатор, экожүйе, атмосфера, ксенобиоттар
Citation